EN  |  NL
Vertaalbureau All-Round, Den Haag | All-Round Translations, The Hague

Werkwijze en kwaliteit


Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Omdat van de correcte vertaling van uw notariële akten veel kan afhangen, laten wij niets aan het toeval over en hanteren wij strikte kwaliteitsnormen.

 

Vertaalteams


Uiteraard selecteren wij voor uw vertaling de allerbeste vertalers met de voor uw tekst vereiste specialisatie en ervaring. Ja, vertalers – meervoud. Aan iedere vertaling wordt gewerkt door minimaal twee vertalers: een vertaler die de tekst vertaalt en een tweede vertaler/revisor die verantwoordelijk is voor de ‘eindredactie’. Dit houdt onder meer in dat de vertaling grondig gecontroleerd wordt op volledigheid, interpretatie, terminologie, stijl, spelling, grammatica en lay-out.

Omdat naast talenkennis juridische vakkennis essentieel is bij het maken van juridische vertalingen werken wij uitsluitend met gespecialiseerde professionals: juridische vertalers en revisoren met een jarenlange praktijkervaring en een grondige kennis van alle notariële disciplines. Al onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

 

Vertaaltools en andere hulpmiddelen


Wij gebruiken geen vertaalcomputers om teksten automatisch te vertalen. Wel gebruiken wij de modernste technische hulpmiddelen om het vertaalproces optimaal te laten verlopen, zogenaamde CAT-tools (CAT = Computer-Assisted Translation) of vertaaltools.

Zo werken wij met vertaalgeheugensoftware (SDL Trados Studio 2017) waarmee vertalingen in segmenten (op zinsniveau) in een database opgeslagen worden. Bij herhalingen binnen de tekst en bij vervolgopdrachten geeft de software vertaalsuggesties op basis van de opgeslagen vertalingen. Dit bevordert een consequent gebruik van terminologie en werkt tijdbesparend en dus kostenverlagend.

Daarnaast hebben wij onze eigen unieke terminologische database die een schat aan vertalingen en definities van vaktermen bevat en waarin de voorkeuren van onze opdrachtgevers worden vastgelegd. Deze database wordt bij iedere opdracht bijgewerkt.


 
Notarieel Vertaalbureau All-Round Den Haag: de specialist in juridische vertalingen voor het notariaat
 
Full member of Elia
(European Language Industry Association)